Gizlilik Sözleşmesi

(1) Kayıt olmasıyla beraber, kullanıcı kişisel bilgilerinin Reklam5 tarafından kullanımı hususunda burada belirtilen koşulları kabul eder. Kullanıcı veri gizliliği koruması ve Reklam5'te kullanılması ile ilgili içeriğe bu bağlantı info@reklam5.com aracılığıyla erişebilir ve istediği zaman anlaşmasını feshedebilir.

(2) Reklam5, ortak sitelerin yanı sıra kullanıcıların kişisel bilgilerini çeşitli alanlarda çeşitli şekillerde toplayabilir. Bu bilgi kullanıcı sağlanılan hizmetleri kullanmasıyla oluşan verilerinden oluşturulur. Bundan dolayı kullanıcı, kişisel verilerinin elektronik ortamda Reklam5 tarafından saklanmasını kabul eder.

(3) Reklam5 platformun doğru olarak çalışabilmesi ve kullanıcılara kapsamlı bir servis sunabilmesi için bilgileri toplayabilir, kullanabilir ve analiz edebilir.

(4) Hizmetin bazı özel alanlarında kullanıcının açık rızasıyla, kullanıcının gerçek kimliklerini (isim, adres, e-posta adresleri, vs.) diğer kullanıcılara iletmekle yetkilendirilebilir.

(5) Ayrıca, Reklam5 gerekli hallerde kullanıcı verisini iletme ya da kullanmakla yetkilidir. Bu durumlar,

- diğer kullanıcıların kanuni güvenliği ve koruması,

- yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,

- Reklam5 haklarının korunması ve savunulması,

- teknik aksaklıkların düzeltilmesi,

- hizmetlerinin tedariği / platformun doğru işletilmesi (bu bağlantıda kurulan üçüncül şahıs tedarikçileri, birleşik işletmeler ya da işbirliği ortakları / ortak işletmeler örn; Amazon Web Servisleri, vs.),

- Reklam5 servislerinin devamlılığının sağlanması veya geliştirilmesi ve

- bu gizlilik sözleşmesine riayet edilmesi için.

(6) Reklam isteklerinde, özel reklam yerleştirmede, Reklam5 kullanıcı verilerinden anonimsel statik toplayabilir ve değerlendirebilir. Kesin kullanıcı bilgileri üçüncül kişilere – ki bu reklam verenleri de kapsar - erişilmesi mümkün hale getirilebilir mesela demografik nedenlerden ötürü.(6) Reklam isteklerinde, özel reklam yerleştirmede, Reklam5 kullanıcı verilerinden anonimsel statik toplayabilir ve değerlendirebilir. Kesin kullanıcı bilgileri üçüncül kişilere – ki bu reklam verenleri de kapsar - erişilmesi mümkün hale getirilebilir mesela demografik nedenlerden ötürü.

(7) Reklam5 ait bu siteye giriş yapıldığında, giriş zamanı ve kullanıcının IP adresi Reklam5 ve kullanıcılarını yanlış kullanımlara olduğu kadar cezai eylemlere karşı korumak için saklanabilir.

(8) Reklam5 kullanıcı verisini kanuni haklar dahilinde elinde tutabilir. Kullanıcı verisinin kullanılmasını ve/veya silinmesini talep edeiblir.

(9) Diğer analitik aletler arasında Reklam5, Google Inc. bünyesindeki web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanır. ("Google"). Google Analytics “çerez” adı verilen, kullanıcının bilgisayarında muhafaza edilen ve kullanıcı tarafından web sitesinin kullanımını analiz etmek için erişilebilir yapılan metin belgeleri kullanır. Çerezler tarafından yaratılan Reklam5 web siteleri kullanımı ile ilgili bilgi (IP adresinizin de dahil olduğu) Google şirketine ait ve ABD sınırları içinde yerleşik sunuculara gönderilir ve orada muhafaza edilir. Google bu bilgiyi Reklam5 web sitelerinin kullanılışını değerlendirmek, web sitesi eylemlerindeki raporları toplamak ve web sitesine ve internet kullanımına bağlı diğer servisleri sağlamak için kullanacaktır. Gerekli olduğu taktirde, kanunda öngörülmüş olması şartıyla ve üçüncü şahıslar bu veriyi Google adına işlediği sürece Google bu bilgiyi üçüncü şahıslara gönderebilir. Hiç bir durumda Google, kullanıcıların IP adreslerini Google'ın diğer verilerine bağlamayacaktır. Kullanıcı, sırasıyla tarayıcı yazılımının ayarlarını kullanma vasıtasıyla çerezlerin yüklenmesini engelleyebilir; fakat bu durumda Reklam5, web sitesinin bütün fonksiyonlarının tam olarak çalışmama ihtimali hususuna işaret etmektedir. Kullanıcı bu web sitesini kullanarak kişisel verilerinin daha önce bahseldildiği usul ve daha önce bahsedilen amaçlar doğrultusunda Google tarafından toplanılması ve işlenmesinde hem fikir olduğunu beyaneder.