Kullanım Şartları

Lütfen  www.hastanesi.com Web Sitesi'ni kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartlarını okuyunuz.

Genel Kullanım Şartları

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Reklam5'ın ve/veya hastanesi.com Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Reklam5'ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; hastanesi.com Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, hastanesi.com logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının hastanesi.com dışı web sitelerinde kullanımı, bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, İnternet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, hastanesi.com'un ve Reklam5'in hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Reklam5, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

hastanesi.com Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Reklam5 tarafından garanti edilmemektedir.

hastanesi.com Web Sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Reklam5'ın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

hastanesi.com Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Reklam5'e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Reklam5 tarafından beyan ve işbu hastanesi.com Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.